Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Travel Gay website en voor het leveren van inhoud voor publicatie.

Accommodatie Boekingen met TravelGay.com

Als u een accommodatie boekt bij TravelGay.com, lees alstublieft onze Boekingsvoorwaarden.

Content Disclaimer

  • Travel Gay is een informatiebron voor LGBTQ+ reizigers. Wij zijn de populairste LGBTQ+ reis- en lifestylewebsite, met miljoenen bezoekers per jaar.
  • Alle teksten op onze website zijn origineel en geschreven door ons interne contentteam.
  • We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze inhoud up-to-date is. Al onze aanbiedingen worden regelmatig gecontroleerd. We krijgen ook feedback van onze lezers als een locatie sluit of verhuist naar een nieuw adres.
  • Er zijn duizenden pagina's op Travel Gay en als zodanig beweren we niet dat de informatie op de site altijd accuraat of up-to-date is.
  • Onze beoordelingen worden gegenereerd door gebruikers over de hele wereld. Elke recensie wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat misbruik, expliciete seksuele verwijzingen en godslastering worden verwijderd. De bewoordingen van sommige recensies zijn gewijzigd om ze duidelijker te maken.
  • Alle beoordelingen weerspiegelen de mening van externe auteurs, niet Travel Gay.
  • Als u de authenticiteit van een recensie wilt betwisten, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen als u denkt dat de informatie op een advertentiepagina onjuist is. Voor meer informatie, zie onze Privacy- en moderatiebeleid.
  • Enkele van de locaties en services die worden vermeld op Travel Gay zijn alleen geschikt voor volwassenen. Het is uw verantwoordelijkheid om de wetten van het land dat u bezoekt te controleren en om ervoor te zorgen dat de diensten en locaties die u gebruikt een licentie hebben en legaal opereren.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Travel Gay en voor het verstrekken van inhoud.

Travel Gay is een elektronische publicatie en dienst (de 'Website') die eigendom is van en wordt beheerd door Out4You Ltd ("ons / wij / onze"). De websites bevatten ontwerpen, verhalen, afbeeldingen, video's, links, downloads en alle andere vormen van inhoud ("inhoud") die wij hebben gemaakt en bezitten of die aan ons zijn verstrekt door derden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw (“u/uw”) gebruik van onze websites en het gebruik van alle inhoud die u op enig moment aan ons verstrekt.

We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en uw voortgezet gebruik van de websites of verdere verstrekking van inhoud houdt in dat u de wijzigingen accepteert.

Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden of onze Privacy or Cookie beleid Maak geen gebruik van de websites en verstrek ons ​​geen inhoud.

Voorwaarden voor het gebruik van de website.

U erkent dat de websites materiaal met een volwassen thema bevatten. U heeft alleen toegang tot de websites waar dit wettelijk is toegestaan ​​en als u de wettelijke meerderjarigheid in het land waarin u zich bevindt, heeft bereikt.

Alle inhoud van de websites, inclusief maar niet beperkt tot alle foto's en verhalen, is eigendom van ons of externe bijdragers of in licentie van derden. U mag de Inhoud op uw computerscherm weergeven voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

U mag a) de websites of b) de inhoud die op de websites wordt weergegeven, niet geheel of gedeeltelijk opnieuw publiceren of opnieuw verzenden of distribueren, hetzij elektronisch of anderszins. U mag geen commercieel gebruik maken van de websites of de inhoud ervan.

U erkent dat Travel Gay Azië, Travel Gay Europa, Travel Gay en OUT4YOU handelsmerken zijn en dat u deze niet mag gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U erkent dat wij de inhoud op websites van derden waarnaar op de websites is gelinkt of gepromoot, niet hebben beoordeeld en niet onderschrijven.

We erkennen de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van inhoud die wordt geleverd door externe bijdragers. Als u van mening bent dat wij inhoud hebben gebruikt die inbreuk maakt op uw auteursrecht of dat wij een link hebben opgenomen naar een website van een derde partij die inbreuk maakt op uw auteursrecht, neem dan contact met ons op via info@travelgay.com

Algemene voorwaarden voor inhoud die door u aan ons wordt verstrekt

U mag Inhoud waarvan u de eigenaar bent bij Ons indienen voor publicatie op de Websites. Tenzij schriftelijk anders door ons is overeengekomen, is de aanvaarding door ons van enige inhoud op basis van het feit dat u als eigenaar van het auteursrecht door het verstrekken van de inhoud ons een eeuwigdurende royaltyvrije wereldwijde niet-exclusieve licentie heeft verleend voor commercieel gebruik, reproductie, wijziging, vertaling, verzending, de inhoud distribueren en in sublicentie geven via elk medium dat we nu gebruiken of dat we in de toekomst zullen gebruiken voor welk doel dan ook in verband met de websites.

U erkent dat wij niet verplicht zijn om door u verstrekte inhoud te publiceren of te blijven publiceren.

U erkent dat de websites wereldwijd vrijelijk elektronisch beschikbaar zijn en dat wij geen controle hebben over de toegang en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u in het geval dat een derde partij op enigerlei wijze kopieert, reproduceert, wijzigt, vertaalt, door u verstrekte en op de websites gepubliceerde inhoud verzendt of distribueert.

Algemene voorwaarden voor zakelijke abonnees

Door een abonnement aan te schaffen gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Abonnement
1. De betaling van uw abonnement is onmiddellijk opeisbaar, per factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
2. Uw TravelGay.com-advertentie/vermelding wordt pas op de website gelanceerd als de betaling volledig is ontvangen via een geldige betalingsmethode.
3. Uw abonnement gaat in op de datum die op de factuur staat en wordt elke maand, of elke 6 maanden, of elke 12 maanden op dezelfde datum verlengd, ongeacht wanneer de factuur is betaald.
4. Uw abonnement is een doorlopend contract met maandelijkse abonnementskosten, tenzij anders overeengekomen.
5. U moet ons een geldige Betaalmethode verstrekken, zoals een geldige en actuele creditcard.
6. Het abonnementsgeld wordt om de zes maanden herzien en we zullen voorafgaand aan eventuele prijsverhogingen contact met u opnemen.
7. Als u bent aangemeld voor een abonnement van 6 maanden, worden de terugkerende verlengingskosten 6 maanden vanaf de eerste abonnementsdatum en elke volgende 6 maanden in rekening gebracht.
8. Als u bent aangemeld voor een abonnement van 12 maanden, worden de terugkerende verlengingskosten 12 maanden vanaf de eerste abonnementsdatum en elke volgende 12 maanden in rekening gebracht.

Facturering en annulering
1. Je abonnement kan op elk moment worden opgezegd door contact op te nemen met TravelGay op +44 203 933 8000, of via e-mail. Betalingen kunnen niet worden gerestitueerd en we bieden geen restituties of tegoeden voor abonnementsperioden van gedeeltelijke maanden.
2. Tenzij u uw lidmaatschap opzegt binnen 5 werkdagen voor uw volgende factuurdatum, machtigt u ons om de abonnementskosten voor de volgende betalingscyclus in rekening te brengen via uw Betaalmethode.
3. Om een ​​geldig abonnement te behouden op: TravelGay.com moet u een of meer Betaalmethoden opgeven. Als de betaling niet met succes wordt afgehandeld, vanwege het verlopen, onvoldoende saldo of anderszins, kunnen we uw abonnement opschorten om: TravelGay.com en verwijder uw advertentie/vermelding op de website totdat we met succes een geldige Betaalmethode in rekening hebben gebracht. Voor sommige Betaalmethoden kan de uitgever u bepaalde kosten in rekening brengen, zoals buitenlandse transactiekosten of andere kosten met betrekking tot de verwerking van uw Betaalmethode.

Advertentie/vermelding
1. Uw TravelGay.com-advertentie/vermelding wordt pas op de website gelanceerd als de betaling volledig is ontvangen via een geldige betalingsmethode.
2. Het kan tot 5 werkdagen duren voordat uw advertentie/vermelding wordt gepubliceerd op TravelGay.com. We behouden de redactionele controle over alle vermeldingen op onze website, inclusief afbeeldingen en tekst. Hier is geen uitzondering op.
3. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat afbeeldingen en inhoud worden verstrekt aan: TravelGay.com zijn in overeenstemming met de wetten van uw land.
4. Afbeeldingen mogen geen naaktheid onder de taille bevatten. Geschiktheid en acceptatie van afbeeldingen die voor uw advertentie/vermelding zijn ingediend, is ter beoordeling van: TravelGay.com en mag niet worden gepubliceerd.
5. Het copyright voor alle afbeeldingen en inhoud die zijn ingediend bij TravelGay.com moet uw eigendom zijn en mag niet afkomstig zijn van derden, tenzij die afbeeldingen zich in het publieke domein bevinden en vrij zijn van auteursrechten.
6. In het geval afbeeldingen en/of inhoud niet rechtstreeks door u worden ingediend, behouden wij ons het recht voor om afbeeldingen en inhoud van uw eigen website of sociale media-pagina's, waaronder Facebook en/of Instagram, te gebruiken.
7. Je geeft toe TravelGay.com een ​​licentie om uw afbeeldingen en inhoud op enigerlei wijze zonder betaling te gebruiken TravelGay.com past. Deze afbeeldingen mogen zonder vermelding worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
8. We hebben het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat inhoud die door u aan ons is verstrekt een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy vormt.
9. In het geval TravelGay.com een ​​auteursrechtclaim of intellectuele-eigendomsclaim ontvangt tegen een afbeelding of inhoud die u ons heeft verstrekt, behouden wij ons het recht voor om automatisch het totale bedrag dat door de auteursrechthouder wordt geclaimd voor inbreuk van uw betaalmethode af te schrijven. TravelGay.com zal je voorzien van bewijsstukken van elke claim.
10. De beoordelingen van andere gebruikers om TravelGay.com vertegenwoordigt niet onze opvattingen of waarden. We blijven onpartijdig ten aanzien van alle beoordelingen die bij uw advertentie/vermelding worden ingediend. Als u een beoordeling aanvraagt ​​om te worden onderzocht of verwijderd, moet u een verzoek indienen via info@travelgay.com. Alle onderzoeken nemen maximaal 30 dagen in beslag.
11. Eventuele wijzigingen aan uw advertentie/vermelding moeten worden doorgegeven via info@travelgay.com en wordt binnen 5 werkdagen afgerond.

Diversen
1. We behouden ons het recht voor om op elk moment aanbevolen advertenties/vermeldingen te verwijderen. Eventuele bijbehorende abonnementen zouden in een dergelijk geval ook worden beëindigd.
2. U kunt een link naar de startpagina van TravelGay.com, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.
3. Tenzij anders overeengekomen behouden wij ons het recht voor om de positie van uw advertentie op de betreffende listingpagina te wijzigen.

Algemene voorwaarden voor gebruikers en contentproviders

U erkent dat u de Website gebruikt of Ons Inhoud verstrekt op eigen risico. De website wordt geleverd "zoals deze is", en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij hierbij uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet en impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, titel, verkoopbaarheid, niet- inbreuk, geschiktheid voor een bepaald doel of enige andere garantie, voorwaarde, garantie of verklaring, hetzij mondeling, schriftelijk of in elektronische vorm, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die daarin is opgenomen of door de service wordt verstrekt.

Wij verklaren of garanderen niet dat de toegang tot de website ononderbroken zal zijn of dat er geen storingen, fouten of weglatingen of verlies van verzonden informatie zullen zijn, of dat er geen virussen op de website zullen worden verzonden.

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, speciale, gevolg- of punitieve schade die naar verluidt is geleden als gevolg van uw toegang tot of onvermogen om toegang te krijgen tot de service of het verstrekken van inhoud aan ons, ongeacht het type claim of de aard van de oorzaak van de actie, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Onze aansprakelijkheid is niet beperkt in het geval van overlijden of persoonlijk letsel dat rechtstreeks door Onze nalatigheid is veroorzaakt.

Alle afbeeldingen, inclusief modellen op de website, zijn alleen voor illustratieve doeleinden. De opname van een model op de website geeft niet hun seksuele geaardheid aan.

Recht en Bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. U stemt er ook mee in, onder voorbehoud van de volgende clausule, u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken met betrekking tot elke claim of kwestie die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden.

Voor Ons exclusieve voordeel behouden Wij ons het recht voor om de zaak ten gronde aanhangig te maken bij de rechtbanken van het land waar u woont.

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige en volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere voorwaarden of overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling.

Als een van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven.

Het niet uitoefenen door een van beide partijen van enig recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst houdt geen verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

OUT4YOU Ltd

Geregistreerd adres: Out4You Ltd, Sovereign House, Church Street, Brighton, BN1 1UJ, Verenigd Koninkrijk

E-mailadres - info@travelgay.com

De gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 14 augustus 2023.

Is er iets mis?

Missen we een nieuwe locatie of is er een bedrijf gesloten? Of is er iets veranderd en hebben we onze pagina's nog niet bijgewerkt? Gebruik dit formulier om het ons te laten weten. We stellen uw feedback zeer op prijs.