Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van TravelGay.com

Coronavirus update: Houd er rekening mee dat sommige locaties mogelijk gesloten zijn in overeenstemming met het advies van de lokale overheid. Raadpleeg de website van de locatie voor de laatste openingstijden en informatie voordat u op reis gaat. Blijf veilig en volg de richtlijnen van de lokale overheid om het risico van overdracht van het virus te minimaliseren.

Content Disclaimer

  • Travel Gay is een informatiebron voor LGBTQ + reizigers. We zijn de meest populaire LGBTQ + reis- en lifestyle-website, met miljoenen bezoekers per jaar.
  • Alle teksten op onze website zijn origineel en geschreven door ons interne contentteam.
  • We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze inhoud up-to-date is. Al onze aanbiedingen worden regelmatig gecontroleerd. We krijgen ook feedback van onze lezers als een locatie sluit of verhuist naar een nieuw adres.
  • Er zijn duizenden pagina's op Travel Gay en als zodanig beweren we niet dat de informatie op de site altijd accuraat of up-to-date is.
  • Onze beoordelingen worden gegenereerd door gebruikers over de hele wereld. Elke recensie wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat misbruik, expliciete seksuele verwijzingen en godslastering worden verwijderd. De bewoordingen van sommige recensies zijn gewijzigd om ze duidelijker te maken.
  • Alle beoordelingen weerspiegelen de mening van externe auteurs, niet Travel Gay.
  • Als u de authenticiteit van een recensie wilt betwisten, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen als u denkt dat de informatie op een advertentiepagina onjuist is. Voor meer informatie, zie onze Privacy- en moderatiebeleid.
  • Enkele van de locaties en services die worden vermeld op Travel Gay zijn alleen geschikt voor volwassenen. Het is uw verantwoordelijkheid om de wetten van het land dat u bezoekt te controleren en om ervoor te zorgen dat de diensten en locaties die u gebruikt een licentie hebben en legaal opereren.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Travel Gay en voor het verstrekken van inhoud.

1    Travel Gay is een elektronische publicatie en dienst (de 'Website') die eigendom is van en wordt beheerd door Out4You Ltd ("ons / wij / onze"). De websites bevatten ontwerpen, verhalen, afbeeldingen, video's, links, downloads en alle andere vormen van inhoud ("inhoud") die wij hebben gemaakt en bezitten of die aan ons zijn verstrekt door derden.

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw ("u / uw") gebruik van onze websites en het gebruik van alle inhoud die u ons op elk moment verstrekt.

3 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en uw voortdurende gebruik van de websites of verdere levering van inhoud houdt in dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

4 Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of onze Privacybeleid or Cookie beleid Maak geen gebruik van de websites en verstrek ons ​​geen inhoud.

Voorwaarden voor het gebruik van de website.

5 U erkent dat de websites materiaal met een volwassen thema bevatten. U heeft alleen toegang tot de websites waar dit wettelijk is en als u de wettelijke meerderjarig bent in het land waarin u zich bevindt.

6 Alle inhoud van de websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle fotografie en verhalen, is eigendom van ons of externe bijdragers of is in licentie gegeven door derden. U mag de inhoud op uw computerscherm weergeven voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

7 U mag de a) de websites of b) de inhoud die op de websites wordt weergegeven, niet herpubliceren, opnieuw verzenden of distribueren, elektronisch of anderszins, geheel of gedeeltelijk. U mag geen enkel commercieel gebruik maken van de websites of de inhoud ervan.

8 U erkent dat Travel Gay Azië, Travel Gay Europa en OUT4YOU handelsmerken zijn en dat u deze niet mag gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

9 U erkent dat wij de inhoud van een website van derden waarnaar wordt gelinkt of gepromoot wordt op de websites, niet hebben beoordeeld en deze niet onderschrijven.

10 We erkennen de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van Inhoud die wordt geleverd door externe bijdragers. Als u denkt dat wij inhoud hebben gebruikt die inbreuk maakt op uw auteursrecht of dat we een link hebben opgenomen naar een website van een derde partij die inbreuk maakt op uw auteursrecht, neem dan contact met ons op via info @travelgayasia.comAlgemene voorwaarden voor inhoud die door u aan ons wordt verstrekt

11 U mag inhoud die u bezit, aan ons voorleggen voor publicatie op de websites. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door ons, is aanvaarding door ons van enige inhoud op de basis die u als eigenaar van het auteursrecht hebt bij het verstrekken van de inhoud die ons een eeuwigdurende royaltyvrije wereldwijde niet-exclusieve licentie heeft verleend voor commercieel gebruik, reproductie, wijziging, vertaling, verzending, de inhoud distribueren en in sublicentie geven op elk medium dat we vandaag gebruiken of dat we in de toekomst zullen gebruiken voor enig doel in verband met de websites.

12 U erkent dat wij niet verplicht zijn om door u verstrekte inhoud te publiceren of te blijven publiceren.

13 U erkent dat de websites wereldwijd vrij elektronisch beschikbaar zijn en dat wij geen controle hebben over de toegang en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u in het geval dat een derde partij op enigerlei wijze gebruikt, kopieert, reproduceert, wijzigt, vertaalt , verzendt of distribueert enige inhoud die door u wordt verstrekt en op de websites wordt gepubliceerd.

Algemene voorwaarden voor gebruikers en contentproviders

14 U erkent dat u de website gebruikt of ons inhoud verstrekt op eigen risico. De website wordt aangeboden "in de huidige staat" en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij hierbij uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet en impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, titel, verhandelbaarheid, niet- overtreding, geschiktheid voor een bepaald doel of enige andere garantie, voorwaarde, garantie of verklaring, hetzij mondeling, schriftelijk of in elektronische vorm, inclusief maar niet beperkt tot de juistheid of volledigheid van alle informatie die erin staat of die door de service wordt verstrekt.

15 Wij verklaren of garanderen niet dat de toegang tot de website ononderbroken zal zijn of dat er geen storingen, fouten of weglatingen of verlies van verzonden informatie zullen zijn, of dat er geen virussen op de website zullen worden overgedragen.

16 U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, speciale, gevolg- of bestraffende schade die naar verluidt voortvloeit uit uw toegang tot of onvermogen om toegang te krijgen tot de service of het verstrekken van inhoud aan ons, ongeacht van het soort claim of de aard van de oorzaak van de actie, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

17 Onze aansprakelijkheid is niet beperkt in het geval van overlijden of persoonlijk letsel dat rechtstreeks is veroorzaakt door onze nalatigheid.

18 Alle afbeeldingen, inclusief modellen op de website, zijn alleen ter illustratie. De opname van een model op de website duidt niet op hun seksuele geaardheid.

Recht en Bevoegdheid

19 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving. U stemt er ook mee in, onder voorbehoud van de volgende clausule, u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken met betrekking tot elke claim of kwestie die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden.

20 Ten behoeve van ons exclusieve voordeel behouden wij ons het recht voor om over de inhoud van de zaak een procedure aan te spannen voor de rechtbanken van het land waar u woont.

21 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige en volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere voorwaarden of overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling.

22 Als een van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een rechtbank met competente jurisdictie, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst, die volledig van kracht blijven.

23 Het nalaten van een van de partijen om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen onder deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

OUT4YOU Ltd

Zetel Out4You Ltd, Cloisters Court, 22-26 Farringdon Lane, Londen, EC1R 3AU

E-mailadres - info@travelgay.com

De gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 11 september 2020.

Is er iets mis?

Missen we een nieuwe locatie of is er een bedrijf gesloten? Of is er iets veranderd en hebben we onze pagina's nog niet bijgewerkt? Gebruik dit formulier om het ons te laten weten. We stellen uw feedback zeer op prijs.